Materialshunoslik instituti tomonidan Oʼzbekistonda vodorod energetikasi sohasida ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlarini yaqin istiqbolda (2020-2021) rivojlantirish Kontseptsiyasi loyihasi ishlab chiqildi