Материалшунослик институтида 8-сентябрь куни диссертация мухокамаси бўлиб ўтди.

Материалшунослик институтида 8-сентябрь куни,  01.04.07 – Конденсирланган ҳолат физикаси ихтисослигига физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) унвонини олиш учун Болтабаев Азизбек Фарходовичнинг “АЛЮМИНИЙ ҚОТИШМАЛАРИДА ЧИЗИҚЛИ ВА НОЧИЗИҚЛИ ЭЛАСТИК ВА ИССИҚЛИК ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ” номли диссертацияси мухокамаси бўлиб ўтди. Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ядро физикаси институтида бажарилган.